Zasady gry w naszym Escape Room Olsztyn

ZASADY OGÓLNE

Poniższy regulamin określa warunki i zasady udziału w zabawie „Escape room”, „Pokój zagadek” Profesor Escape Room Olsztyn

dokonując rezerwacji terminu w naszym Escape Room Olsztyn powinieneś zapoznać się z tymi zasadami oraz ich przestrzegać w całości.

Aby zapewnić Państwu odpowiedni poziom obsługi oraz komfortu i bezpieczeństwa prosimy o przybycie 15min przed czasem abyśmy mogli swobodnie omówić wszystkie kwestie zabawy.

Profesor Escape Room olsztyn może odmówić przyjęcia Klientów, jeśli ich spóźnienie jest większe niż 15 minut względem godziny rezerwacji, jeśli wiesz że może nastąpić spóźnienie prosimy o kontakt telefoniczny spróbujemy coś zaradzić.

Na terenie Profesor Escape Room Olsztyn obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających.

Do Gry w naszym Escape Room nie mogą przystąpić osoby pod wyraźnym wpływem alkoholu, środków odurzających i innych substancji zmieniających świadomość, zaś niedopuszczenie do gry odbywa się na podstawie subiektywnej oceny pracownika (woń alkoholu lub niestandardowe zachowanie)

Profesor Escape Room zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klientów, którzy nie spełniają warunków zawartych w tym regulaminie.

Każdy z uczestników bierze udział w grze na własną odpowiedzialność. Profesor Escape nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe w trakcie gry kontuzje oraz nie ubezpiecza graczy.

Profesor Escape Room Olsztyn dopuszcza użytkowanie telefonów w trakcie gry, lecz o tym czy jest on potrzebny w danym scenariuszu gracze będą informowani przed wejściem do pokoju. Jednocześnie Profesor Escape Room Olsztyn zakazuje samowolnego fotografowania i filmowania pokoi oraz scenografii ( jeśli macie ochotę na zdjęcie/filmik, po grze powiedzcie o tym Mistrzowi gry-na pewno ustalicie gdzie zdjęcia będą najfajniejsze, a także pomoże wam w fotografowaniu :))

Profesor Escape nie odpowiada za ewentualne kradzieże i zniszczenia przedmiotów powstałe w czasie przechowywania w depozycie lub recepcji/poczekalni.

Pracownik Profesor Escape posiada prawo przerwania Gry Escape Room, jeśli zachowanie uczestników będzie dalece odbiegało od ogólnie przyjętych norm (subiektywna ocena pracownika).

Wszystkie pokoje Gier Escape Room są monitorowane (obraz ani dźwięk nie zostaną nigdzie udostępnione).

Wszystkie drzwi Profesor Escape są zawsze otwarte lub otwierane awaryjnie, automatycznie podczas zaniku napięcia, bądź przez klientów lub pracowników. W każdym momencie gry uczestnicy mogą swobodnie opuścić każde z pomieszczeń zgodnie z oznaczeniami awaryjnymi.

Za znaczne szkody powstałe w wyniku działania uczestników Gry Escape Room odpowiedzialność materialną ponosi Klient który dokonał rezerwacji.

Ze względu na duże natężenie doznawanych bodźców świetlnych czy dźwiękowych wszystkie osoby cierpiące na astmę, choroby serca, klaustrofobię, epilepsję lub inne schorzenia oraz kobiety w ciąży, przed rozpoczęciem Gry Escape Room, proszone są o kontakt z pracownikiem.

REZERWACJE

W celu rozpoczęcia Gry w Profesor Escape Room Olsztyn należy dokonać rezerwacji na wybrany przez siebie termin (wolny od innych rezerwacji) .

Rezerwacji dokonać można: poprzez stronę -formularz rezerwacji każdego ze scenariuszy, telefonicznie (tel. 514 681 982) lub na miejscu (ul. Kołłątaja 5 lok 325).

Przy rezerwacji należy podać swoje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email oraz ewentualne uwagi (w polu „Dodatkowe uwagi” ) tj. kod rabatowy,, informacje o nietypowej liczbie osób, faktura i inne… (żadne dane nie zostaną udostępnione osobom postronnym i zostaną wykożystane jedynie w celu realizacji usługi).

W celu dokonania rezerwacji spersonalizowanej np.: urodziny, wieczór panieński/ kawalerski, impreza firmowa itp. prosimy o kontakt z pracownikiem w celu ustalenia szczegółów.

W przypadku prawidłowo dokonanej rezerwacji, na podany adres email, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rezerwację.

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, prosimy aby anulacja nastąpiła co najmniej 12 godzin przed wybranym terminem aby móc udostęnić termin inny grupom.

GRA

W pokojach Profesor Escape Room Olsztyn trwa standardowo 60 min(istnieje możliwość doliczenia dodatkowego czasu za dodatkową opłatą (w tym celu prosimy o kontakt z mistrzem gry).

W naszych scenariuszach może swobodnie wziąć udział od 1 do 6 osób w zależności od wybranego pokoju.

Osoby powyżej 16. roku życia do Gry Escape Room przystąpić mogą same, bez opiekuna.

Osoby poniżej 16. roku życia, w czasie Gry Escape Room, powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej. Mistrz Gry nie jest animatorem!

PŁATNOŚCI

Koszt gry ustalany jest podczas rezerwacji w systemie 1-5 osób 125zł, 6 osób 150zł

Płatności za Grę Escape Room dokonać można gotówką, kartą płatniczą lub voucherem.

VOUCHERY

Koszt vouchera wynosi 150PLN.

Voucher uprawnia do jednorazowej Gry w wybranym pokoju (od poniedziałku do niedzieli zgodnie z harmonogramem gier na stronie internetowej).

Voucher zakupić można na miejscu oraz online.

Ważność vouchera zakupionego na miejscu trwa 6 miesięcy i liczona jest od dnia zakupu.

W przypadku zakupu online, ważność vouchera trwa 6 miesięcy i liczona jest od dnia zaksięgowania wpłaty.

Zakup vouchera nie gwarantuję pierwszeństwa przy dokonywaniu rezerwacji.

W celu wykorzystania vouchera, należy wręczyć go pracownikowi przed rozpoczęciem Gry.

POZOSTAŁE

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.